Matěřská škola Vokovická

Navrhujeme svět dětí. Svět plný radosti a poznání, dobrodružství a zkoušení nového, svět spolupráce a porozumění. Děti jsou v našem návrhu na prvním místě, a proto koncipujeme novou školku jako stabilní zázemí pro rozvoj jejich osobnosti v bezpečném a rozmanitém prostředí.

Projekt pod jednou střechou vyjadřuje tuto svobodu svojí otevřeností do zahrady a vnitřním velkorysým prostorem. Stává se dějištěm her a učení se nových věcí v těsném kontaktu s bohatou zelení, která stavbu ze všech stran obklopuje. Vytváří tím bariéru mezi rušným městem a uvolněnou atmosférou dětské zahrady. Půdorysná stopa sleduje původní strukturu školky a díky tomu v plné míře využívá okolní vzrostlou zeleň. Stromy a rozměrná střecha navozují pocit soukromí a ochranu před pohledy z okolních bytových domů.

Použité přírodní materiály jsou ve velké míře exponovány v pobytových místnostech i v exteriéru a tím dotváří téměř venkovský duch místa. Interiér s okolím propojují velkoplošná prosklení ve fixních rámech, doplněná prosklenými otevíravými okenními a dveřními otvory. Dostatek denního světla je ve všech třídách zajištěn ze dvou směrů a tak dává možnost volby mezi přímým nebo difůzním nasvětlením interiéru. Okna na dvou stranách místnosti také dobře odvětrávají vzduch zejména v letních měsících komínovým efektem. To vše se odehrává za dobré nálady a pod dohledem učitelek, které mají vzhledem k maximální jednoduchosti prostor perfektní přehled o dění každého svěřeného dítěte.

Čtvercový půdorys stavby je jasně rozdělen na centrální víceúčelovou halu s navazujícími odděleními po jižní a východní fasádě a na technické a provozní zázemí v severozápadním rohu budovy. Dostatek denního svitu do centrální víceúčelové haly přivádí dvojice átrií. V 2.NP jsou pod pultovou střechou po obvodu podkrovní prostory pro spaní dětí. Ty se otevírají na pobytovou střešní terasu nad centrální halou. V severozápadním rohu je umístěno technologické vybavení stavby. Dominantním prvkem stavby je střecha, která má po celém obvodu velký přesah a tím vytváří krytou pavlač přístupnou z pobytových místností dětí.

Stavba školky na sebe svojí architekturou neupoutává pozornost. Tu upírá na děti. Nechává je sebou volně probíhat i kreslit po sobě křídou. Je čistým plátnem pro jejich barevný život.

klient: www.praha6.cz

spolupráce na projektu:
Ing. arch. Theresa Anna Kjellberg MSc.
ra15 a.s.